Cuối cùng, các phần thưởng nặng tay từ sự kiện Ozone Gaming Free như bàn phím, chuột, tai nghe Ozone, lót chuột Steel S...

19/07

TĐAH xin chính thức xướng danh 09 Bang Hội xuất sắc nhận được phần thưởng từ sự kiện. Hiện tại chúng tôi đã hoàn tất cô...

17/07